Statki powietrzne

Ubezpieczenie statków powietrznych skierowane jest zarówno do podmiotów gospodarczych jak i osób indywidualnych, wykorzystujących statki powietrzne w celach transportowych, ratowniczych, agrotechnicznych, turystycznych, szkoleniowych oraz sportowych. Ubezpieczeniem mogą być objęte wszystkie rodzaje statków powietrznych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą.

Co ubezpieczamy?

• Ubezpieczenie casco statków powietrznych

• Ubezpieczenie OC przewoźnika statku powietrznego

• Ubezpieczenie OC przewoźnika lotniczego

• Ubezpieczenie OC innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą


Polisa ubezpieczeniowa może zostać zawarta na cały rok lub tylko na pojedynczy lot. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody częściowe oraz całkowite powstałe wskutek wypadku podczas startu, lotu, lądowania, postoju oraz szkody powstałe podczas naprawy czy przeglądu.

 

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

Sekretariat I: 531 080 211
Sekretariat II: 575 790 390

Zadzwoń do nas