Inwestycje

Bezpieczna inwestycja to rodzaj umowy pożyczki poświadczanej przez renomowana kancelarię notarialną. Inwestor zobowiązuje się do przekazania określonej kwoty na uzgodniony okres czasu. Umowa jest zabezpieczona wekslem in-blanco wraz z deklaracją wekslową co daje bezpieczeństwo przeprowadzanej transakcji.


Dlaczego warto zainwestować?

• niski poziom ryzyka – płatnikiem i dłużnikiem wykupywanych wierzytelności są podmioty publiczne

• elastyczny okres inwestycji

• indywidualne podejście do każdego Inwestora

• gwarancja wysokiej stopy zwrotu z inwestycji

• pełna przejrzystość przedsięwzięcia

• możliwość wycofania powierzonych środków pieniężnych


Inwestycja jest bezpieczna, zachowuje wszelkie znamiona przejrzystości i pozwala cieszyć się z osiągniętych zysków. Na postawie dotychczasowych doświadczeń i oczekiwań klientów inwestycja gwarantuje wysokie stopy zwrotu.