Finansowanie

Sposoby finansowania systemów:

  1. Środki finansowe z własnego budżetu.
  2. Kredyt – przeznaczony dla osób fizycznych.
  3. Leasing – skierowany do właścicieli firm, leasing operacyjny zaliczany jest do majątku leasingodawcy, nie są angażowane środki firmy,  w pakiecie ulgi podatkowe, rozliczenie VAT.

Ulga termomodernizacyjna

Ulga ta kierowana jest do właścicieli oraz współwłaścicieli budynków mieszkalnych i jednorodzinnych. Wolnostojących, znajdujących się w zabudowie szeregowej, bliźniaczej czy grupowej służący zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych- konstrukcyjnie samodzielna całość.

Ulga termo modernizacyjna przysługuję na poniesione przez podatnika wydatki – warunkiem jest jednak ukończenie inwestycji w okresie 3 kolejnych lat licząc od końca roku podatkowego gdzie poniesiono pierwszy wydatek.

Odliczenie przysługuje wyłącznie podatnikowi posiadającemu tytuł prawny informujący o własności do nieruchomości, ulga nie przysługuję posiadaczom budynku.

Program MÓJ PRĄD

Program dedykowany jest dla osób fizycznych wytwarzających energie elektryczną na użytek własny, dofinansowanie obejmuję dotację do 50% kosztów mikro-instalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, jednak nie przekraczająca 5 000 zł na jedną inwestycję.