Instalacje fotowoltaiczne

Produkcję energii elektrycznej poprzez ogniwa fotowoltaiczne umożliwia „efekt fotowoltaiczny” -zjawisko w wyniku którego energia słoneczna zmienia się na prąd stały. Zmieniony prąd stały przy pomocy inwertera solarnego wchodzącego w skład instalacji PV, zostaje przekształcony w prąd zmienny posiadający parametry sieci publicznej – taki jaki znajduje się w domowych gniazdkach elektrycznych.

Instalacje fotowoltaiczne dzielą się na:

Instalacje on-grid – instalacja zintegrowana z całą siecią systemową Zakładu Energetycznego, na bieżąco zużywana. Wytworzone ewentualne nadwyżki prądu trafiają do zakładu, które w 80% prosument może odebrać. W momencie wyczerpania zapasów, korzysta z energii elektrycznej Zakładu Energetycznego.

Instalacja off-grid – system magazynowania energii w akumulatorach. System nie łączy się z siecią energetyczną.
Instalacje hybrydowe – połączone są z dodatkowych źródłem zasilającym najczęściej agregatem prądotwórczym i podłączone do sieci elektroenergetycznej.

Podział pod względem mocy systemów:

– mikro instalacje fotowoltaiczne do 40 kWp

– małe instalacje fotowoltaiczne od 40 do 200 kWp

– średnie elektrownie fotowoltaiczne od 200 kWp do 1 MW

– duże elektrownie fotowoltaiczne ponad 1 MW

Instalacja fotowoltaiczna dopasowywana jest indywidualnie do potrzeb klienta, uzależniona jest od rocznego zużycia energii elektrycznej oraz ewentualnej potrzeby zwiększenia mocy z tytułu planowanych modernizacji.

Kierunek południowy usytuowania instalacji generuję największe uzyski energii, możliwy jest również montaż w kierunkach zachodnim i wschodnim, nie należy natomiast umieszczać paneli od strony północnej. Optymalnymi kontami nachylenia są kąty z przedziału od 20 do 40 stopni. Istnieje wiele możliwości montażu instalacji fotowoltaicznych, mogą to być m.in. instalacje na połaciach dachowych skośnych czy płaskich, instalacje naścienne i na gruncie.