Windykacja i wykup wierzytelności

Windykacja to usługa polegająca na odzyskaniu należności naszych klientów. Usługa windykacji pozwala generować wartość dodaną dla Spółki bez angażowania środków pieniężnych. Wykup wierzytelności jest doskonałą alternatywą dla przedsiębiorstw ponieważ pozwala to na szybką możliwość pozyskania zamrożonych środków na realizację kolejnych celów czy zachowanie płynności finansowej.


Prowadzony przez nas proces windykacji:

• Badania kondycji finansowej dłużnika

• Windykacja polubowna

• Windykacja sądowa

• Windykacja komornicza