Faktoring to jeden z najwygodniejszych sposobów finansowania polegający na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw. To krótkoterminowy sposób finansowania podmiotów gospodarczych, polegający na udzielaniu kredytów kupieckich. Firma korzystająca z faktoringu uzyskuje natychmiastowe finansowanie, dzięki czemu może spłacić swoje zobowiązania. Firma może otrzymać środki pieniężne już w dniu wystawienia faktury. To narzędzie pozwalające na poprawę płynności finansowej oraz realizację kolejnych przedsięwzięć gospodarczych oraz generowanie większych zysków firmy.