Inwestor zastępczy

Inwestor zastępczy działa na zlecenie inwestora w zakresie przejęcie na siebie obowiązków inwestora bezpośredniego. Klient posiada gotowy produkt lub towar, lecz nie ma jeszcze podpisanego kontraktu ani wystawionej faktury. W takiej sytuacji może on ustanowić zabezpieczenie na zapasach przedsiębiorstwa. Taka usługa pozwala na finansowanie produkcji bądź zakupów.