Ryzyka transportowe

Ubezpieczenia transportowe przeznaczone są głównie dla firm wykonujących działalność w zakresie licencjonowanego transportu towarów, spedycji oraz dla pozostałych firm, które wysyłają lub odbierają towary. W przypadku OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika, która obejmuje całkowite i częściowe uszkodzenie lub utratę przesyłki. Spedytorom natomiast zapewnia ochronę przed roszczeniami osób trzecich, które w związku z niewykonaniem, lub nienależytym wykonaniem umowy spedycji poniosły szkodę majątkową.

Zakres ubezpieczenia

• Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym lub międzynarodowym

• Ubezpieczenie OC spedytora

• Ubezpieczenie mienia w transporcie (CARGO)


Polisa ubezpieczeniowa odgrywa dość znaczną rolę przy prowadzeniu działalności przewozowej, gdyż pozwala przenieść odpowiedzialność finansową na ubezpieczyciela w razie wystąpienia szkody. Ochrona ubezpieczeniowa daje bowiem zabezpieczenie przed skutkami ewentualnych szkód podczas całego procesu transportu ładunków.

 

 

 

 

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

Sekretariat I: 531 080 211
Sekretariat II: 575 790 390

Zadzwoń do nas