Jednostki pływające

Propozycja ubezpieczenia jednostek pływających skierowana jest zarówno dla firm jak i klientów indywidualnych. Przedmiotem ubezpieczenia są jachty, armatorzy, stocznie remontowe i budowlane, przewoźnicy morscy i śródlądowi, operatorzy platform wiertniczych zlokalizowanych na morzu.

Zakres ubezpieczenia

• Ubezpieczenie jacht-casco

• Ubezpieczenie OC armatorów jednostek pływających

• Ubezpieczenie budowy jednostek pływających

• Ubezpieczenie żeglugi śródlądowej

• Ubezpieczenie rzeczy osobistych załogi


Ubezpieczenie zawiera kompleksową ochronę jachtu, łodzi oraz członków załogi i jej mienia osobistego. Zawarcie umowy odpowiedzialności cywilnej daje gwarancję roszczeń osób poszkodowanych w związku z powstaniem szkody podczas użytkowania jednostki pływającej. Ochrona może obejmować sezon żeglarski lub cały rok. Istnieje również możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o udział w regatach i innych zwodach sportowych. Ubezpieczenie gwarantuje szybką i profesjonalna likwidację szkód.

 

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

Sekretariat I: 531 080 211
Sekretariat II: 575 790 390

Zadzwoń do nas