Gwarancja zapłaty należności celnych i podatkowych

Ubezpieczeniowe gwarancje zapłaty należności celnych i podatkowych dedykowane są firmom – importerom i agencjom celnym. Ich istotą jest bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty wszelkich kwot tytułem długów celnych, podatków i innych opłat w sprawach celnych, a także odsetek, powstałych w trakcie obowiązywania gwarancji. Zabezpieczenie zapłaty należności celnych i podatkowych jest wymagane do realizacji m.in. procedur dopuszczenia do obrotu, składu celnego, czasowego składowania towarów, uszlachetniania, przetwarzania pod kontrolą celną lub odprawy czasowej. Gwarancje ubezpieczeniowe są tańszą alternatywą dla gwarancji bankowych, przy zachowaniu tej samej funkcjonalności.

Zastosowanie

• upraszcza prowadzenie składu celnego, agencji celnej

• przyśpiesza dokonywanie odpraw celnych

• umożliwia stosowanie odroczeń płatności długów celnych

• powszechnie akceptowana przez służby celne

• zwiększa wiarygodność i prestiż importera

• brak konieczności zapłaty długów celnych w procedurze odprawy czasowej towaru


Ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty należności celnych i podatkowych poprawia płynność finansową przedsiębiorstwa przez zamienność z własnymi środkami pieniężnymi, które mogą być składane jako zabezpieczenie długów celnych.  Gwarancja pozwala na wielokrotne odprawy w ramach odnawianej sumy gwarancyjnej, poza tym ułatwia i usprawnia załatwienie formalności celnych.

 

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

Sekretariat I: 531 080 211
Sekretariat II: 575 790 390

Zadzwoń do nas