Budynki i mienie

Ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa jest podstawowym ubezpieczeniem jakie powinien posiadać każdy podmiot gospodarczy. Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstwa występuje w dwóch wariantach od wszystkich ryzyk lub od ryzyk nazwanych.  W pierwszym wariancie ubezpieczyciel obejmie ochroną wszystkie szkody spowodowane przez nagłe i niespodziewane przyczyny. W ramach ubezpieczenia od ryzyk nazwanych do podstawowych produktów należą ubezpieczenie od ognia, uderzenie pioruna, wybuch.  W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych ochrona obejmuje ściśle wymienione i zdefiniowane zdarzenia losowe.

Zakres ubezpieczenia

• budynki, budowle, lokale

• maszyny, urządzenia oraz wyposażenie

• sprzęt elektroniczny, stacjonarny, przenośny

• mienie osób trzecich – nie będące własnością ubezpieczonego

• wartości pieniężne

• środki obrotowe

• mienie pracownicze

• utrata zysku


Oferta ubezpieczeniowa jest elastycznie dopasowana do zakresu ubezpieczenia oraz potrzeb przedsiębiorcy. W razie wystąpienia szkody ubezpieczenie zapewnia środki finansowe na pokrycie strat w mieniu, spowodowanych wystąpieniem ryzyka objętego zakresem ochrony ubezpieczeniowej.

 

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

Sekretariat I: 531 080 211
Sekretariat II: 575 790 390

Zadzwoń do nas