Pomoc na raka

Pomoc na Raka to pierwsze w Polsce tak kompleksowe ubezpieczenie na wypadek rozpoznania nowotworu, które zapewnia świadczenia pieniężne wypłacane w najważniejszych etapach leczenia. Zapewnia dostęp do specjalistycznych badań, konsultacji lekarskich oraz pomoc w organizacji codziennego życia osoby dotkniętej chorobą nowotworową.

Ubezpieczenie pomoc na raka gwarantuje:

• wypłatę świadczenia na pokrycie kosztów leczenia po rozpoznaniu nowotworu w przypadku operacji czy chemioterapii/ radioterapii

• dostęp do konsultacji specjalistycznych i świadczeń ambulatoryjnych które dają możliwość monitorować przebieg choroby

• drugą opinię medyczną przygotowaną przez eksperta specjalizującego się w danym schorzeniu

• comiesięczną rentę wypłacana do 12 miesięcy

• ubezpieczenie pomoc na raka można objąć także swoich najbliższych (żonę, męża, dzieci)

• szeroką gamę usług assistance takich jak pomoc psychologa, rehabilitacja, informację onkologiczne, opiekę domową po chemioterapii lub radioterapii

• konsultacje z infolinią medyczną assistance

 

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

Sekretariat I: 531 080 211
Sekretariat II: 575 790 390

Zadzwoń do nas