OC, NWW pod wpływem alkoholu

Odpowiadamy za szkody powstałe pod wpływem alkoholu. Towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa wszelkie opłaty medyczne w tym transport ubezpieczonego z palcówki medycznej do miejsca pobytu za granica po zakończeniu leczenia w limicie 100 €. Polisy NNW możemy zawierać na odległość. Nie jest nam potrzebny podpis klienta. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za uszczerbek poniesiony na zdrowiu w ramach ubezpieczenia NNW.

Zalety produktu

• wysokie sumy ubezpieczenia

• ochrona na terenie Polski i całego świata niezależnie od celu wyjazdu

• bezpłatne przedłużenie ochrony o 24 godziny w sytuacjach pilnych

• bezgotówkowa likwidacja szkód za granica

• ubezpieczenie ruchomości domowych od kradzieży na czas naszej nieobecności w zakresie podstawowym

• dostęp do lekarzy prywatnych oraz placówek medycznych

• koszty leczenia nieszczęśliwych wypadków w podróży krajowej

• obsługa w języku polskim przez całą dobę osób wyjeżdżających za granice


Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to za mało ponieważ umożliwia jedynie korzystanie z placówek państwowej służby zdrowia. Nie obejmuje transportu medycznego chorego i przewozu na wypadek śmierci zwłok do Polski. Nie pokrywa również kosztów transportu narciarza ze stoku ponieważ w wielu krajach taka usługa jest w pełni odpłatna.

 

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

Sekretariat I: 531 080 211
Sekretariat II: 575 790 390

Zadzwoń do nas