Sprzęt i maszyny budowlane

Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych obejmuje ochroną sprzęt i maszyny przedsiębiorcy po przyjęciu ich do eksploatacji. Sprzęt i maszyny objęte są ochroną ubezpieczeniową od utraty, zniszczenia, uszkodzenia wskutek zdarzeń losowych oraz szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem.

Ochroną ubezpieczeniową można objąć:

• sprzęty budowlane (np. koparki, ładowarki, żurawie)

• sprzęt i maszyny służące do budowy dróg

• wyposażenie budowlane (np. rusztowania, sprzęt spawalniczy)

• dźwigi oraz maszyny podnoszące

• maszyny do przemieszczania gruntu oraz palowania i wierceń

• maszyny pracujące w żwirowniach i zakładach produkcji betonu

• pojazdy i sprzęty służb publicznych


Ochrona ubezpieczeniowa działa w Polsce i za granica. Można ubezpieczyć maszyny, których jest się właścicielem oraz te wynajęte by prowadzić działalność. Ochroną objęte są również maszyny w czasie ich przemieszczania się lub transportowania. Ubezpieczenie jest elastyczne i można dopasować zakres do potrzeb firmy.

 

 

 

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

Sekretariat I: 531 080 211
Sekretariat II: 575 790 390

Zadzwoń do nas